Bok
poogi liimpuit

Bok är ett perfekt material för inre byggnadsarbete och är enastående för tillverkning av trappor, golv, parkett, paneler och möbler. Bok är väl lämpad för bearbetning med verktyg och för slipning. Vid bearbetning med lacker ändras färg nästan inte. Ljust träet mörknar under påverkan av solljus. Ångbehandlad Bok är lätt att böja och den här specialitet används vid tillverkning av wienska stolar.

De imponerande dimensionerna, kolumnformade stammar, vars diameter når två meter, kraftfulla tjocka kronor har länge redan slagit människornas fantasi - Bok har blivit ett uttryck och måttet på hälsa och styrka.

Densitet = 670 кg/ kubikmeter
Densitet = 3,8

Välj önskat avsnitt: