Limträ — Stragendo

Företaget Stragendo grundades i Tallinn 2005. Från starten har vi sålt limträ i Ek, Ask och andra träslag. Stragendo är en av Estlands största snickeri- och limträbutik.  Idag finns det kontinuerligt i vårt lager tillgängliga mer än 1000 olika träprodukter både Fingerskarvade och i Helstav såsom Limfog, Bjälkar, Komponenter, Brädor och Faner.

Om ditt företag: - Producerar möbler, trappor, andra snickeri; - Producerar inredningselementen; - Renoverar, skapar inner interiörer;  - Utför byggnadsarbeten; - Möjligen jobbar ditt företag med limträ i vardagliga verksamheten. 

Stragendo är alltid redo att hjälpa till med att välja det träslaget och produkter som passar dig bäst. På begäran kommer vi att såga produkten till önskad storlek och ordnar leverans till ditt lager eller verkstad.  

Om det behövs att tillverka ett stort parti limträ i icke-standard dimensioner är det bara att skicka förfrågningar. Vi arbetar flexibelt tillsammans med vår tillverkning i Ukraina. Så att vi kan producera den nödvändiga volymen av Limfog, bjälkar eller annat limträ inom kort tid. 

Varför Limträ?

Limträ har vissa fördelar jämfört med massivt trä. För det första är att det är starkare och mer motståndskraftigt mot belastningar. För det andra är att det möjliggör att använda träråvaran maximalt, vilket minskar mängden avfall.

Till de mest användbara limträslagen tillhör Limfog, horisontella Komponenter till bordskivor, träkomponenter till stolpar, ben och räcken. 

Annan viktig klassificering av limträ är tjocklek, om det är en skiva och tvärsnitt, om det är kvadratiska eller rätvinkliga komponenter. Beroende på träslag kan det vara Ek, Ask eller Bok.

Det finns några regler och försiktighetsåtgärder vid arbete med limträ. Till exempel får man inte öppna paketet direkt efter leveransen. Så att det är önskvärt att börja jobba med materialet om 2–3 dagar efter leveransen