Ask
Saare liimpuit

Ask överträffar Ek i hårdhet och är sämre än bara Avenbok. Samtidigt är Ask mycket elastisk och används därför ofta inom byggnation för idrottsanläggningar. Askträ är väl lätt att bearbeta med mekaniska verktyg och har utmärkta mekaniska egenskaper såsom hållfasthet och flexibilitet. Vid användning inom inredning skapar Ask en strålande atmosfär av solbländning, en livlig känsla av utrymme genom dess naturliga eleganta strukturmönster och förmågan att reflektera ljus.

Skandinaviska folket associerar Ask som en länk mellan gudarnas och människors världar, mellan materiella och själarnas världar. Folk i Skandinavien trodde att Ask är ett träd av väckelse och förnyelse.

Densitet = 750 kg/kubikmeter

Hårdhet = 4 - 4,1

Exempel på möbler